§52 fyrispurningur frá Jákup Mikkelsen

politikkur18-01-2018 - 14:46 - Jóanis Nielsen

§52fyrispurningurtil Rigmor Dam,landsstýriskvinnuviðvíkjandiKringvarpFøroya.

1.TekurRigmor Dam,landsstýriskvinnaundirvið, at KringvarpFøroyaersjálvstøðuguralmennurstovnur, sumvirkaróhefturavpolitiskuskipanini?
2.Tekurlandsstýriskvinnanundirvið, atstýriðerovastaleiðslanástovninumoghevuryvirskipaðuábyrgdinaav, atásetingarnarílóginiogøðrumfyriskipanumumvirksemistovnsinsverðafylgdar?
3.Tekurlandsstýriskvinnanundirvið, atKvF-stjórinhevurovastdagliguleiðslunaog attaðerstjórinsumsetirogloysirstarvsfólkúrstarvi?
4.HvíhevurlandsstýriskvinnanloyvtMentamálaráðnumatgevaKringvarpinumtænastuboðumikkiatsetaeinnýggjantíðindaleiðara,hóasthægstimyndugleikinfyriKringvarpiðerstýriðsum skaltryggja, atKvFer ogeiguratveraóheftfráallaripolitiskariuppíblandan?
5.Virðirlandsstýriskvinnanikki, attaðsambærtlógertaðstýriðseturstjóranfyriKringvarpiðogstjórinseturstarvsfólkogsigurhesiúrstarvi?
6.ÆtlarlandssstyriskvinnanviðsínumtænastuboðumíveruleikanumattakaavgerðumhvørskalvirkasumtíðindaleiðarifyriKringvapið.Virðurlandsstýriskvinnanikki, athettarereinavgerðsumbertkanntakastavdagliguleiðslunifyristovnin?
7.Erlandsstýriskvinnanikkivitandium, ateinkærustovnuronganløgfrøðisliganrætthevurattakaavgerðum, ateinfrákoyrdurtíðindaleiðariskalsetastafturístarv, og athettarergaldandiuttanmuntilumkæranhjátíðindaleiðaranumverðurginginámøtiellaikki?
8.HvatpolitisktmotivhevurlandsstýriskvinnanfyrihesiatgerðmótiKringvarpinum,vitandium, athon,umframtatgerseginnákringvarpslógina,eisinigreittbrýturhigartilnýttarmannagongdir ogsiðvenjur?

Viðmerkingar:

Síðanikringvarpslóginfekkvirknaðí 2006,hevurtaðveriðaðalreglan, atlandsstýrismaðurinmentamálumogMentamálaráðiðhevurhildiðsegtilarmslongdarprinsippið, oghavaskiftandiráðharrarográðiðongantíðpolitisktblandaðsegí tæravgerðirKvF-stýriðogstovnsleiðslanhavatikið.

Hettahevureisiniveriðífullumsamljóðivið§ 3 ílóginiumKringvarpFøroya, hartaðerásett, atKringvarpFøroyaersjálvstøðuguralmennurstovnur, sumvirkaróhefturavpolitiskuskipanini.

Einastauppgávanhjálandstýrismanninumhevurveriðfjórðahvørtársambært§ 4 ílóginiattilnevnasjeystýrislimirogsjeyvaralimirfyri4árísenn.Harafturathevurlandsstýrismaðurintilnevntstýrisformannognæstformann.

Í § 5 íkringvarpslóginiergreittásett, atstýriðerovastaleiðslanástovninumoghevuryvirskipaðuábyrgdinaav, atásetingarnarílóginiogøðrumfyriskipanumumvirksemistovnsinsverðafylgdar.Eftirtilmælistjóransstaðfestirstýriðvirksemistovnsinssumheildogyvirskipaðumeginreglurnarfyriprogrammpolitikkinífíggjarárinum,einsogstýriðskalgóðkennaoghavaeftirlitviðstovnsinsrakstrarætlanogroknskapi.

Harumframtsetirogloysirstýriðúrstarvistjóra.

Íviðmerkingunumtil § 5verðurhettanágreinaðsoleiðis:StýriðhevurovastuleiðslunaogyvirskipaðuábyrgdinafyriKringvarpinum, og skalhettasíggjastmuntil, atstjórinhevurovastudagliguleiðsluna.

Viðvíkjandivirkisøkinumhjástjóranumerm.a.ásettí § 6 ílógini, atstjórinhevurdagliguprogrammábyrgdinaogrøkirfyrisitingarligu- ogbúskaparliguleiðslunaavKringvarpiFøroya.

Íviðmerkingunumtil § 6verðurhettalýstsoleiðis:Stjórinhevurdagliguprogrammábyrgdinaogábyrgdinaavfyrisitinginiogteimummálum, sumstovnurintekursær av.Stjórinskalumrøðaviðurskiftiviðstýrið,t.d.programminnihaldogprogrammlegging.

Stjórinsetirstarvsfólkogloysirstarvsfólkúrstarvi. Sama sum erásettí § 5.

Viðhesumgreiðuásetingumhevurpolitiskimyndugleikinongantíðblandaðsegístarvsfólka- ogellaprogrammvirksemiðellagiviðKringvarpsstýrinumátaluogslettisikkigiviðKringvarpinumtænastuboð,hóastKvFísínumvirksemifarnuárinihevurhavtnógvarsendingar, sumfjøldinognógvirpolitikararhaldahavaveriðsotendentiøsarogleiðandi, atflestuvilduynskt, atkringvarpstýriogkanskaeisinipolitiskimyndugleikinalmenttalaðuatellatókufrástøðufrááhaldandijagstraniniavnavngivnumfyritøkumogpersónum.

Vísanditilarmslongdarprinsippiðogjournalistiskafrælsiðerhettaongantíðgjørt.Stovnurinhevuruppágottog iltvirkaðeftiregnariskipanogsjálvsfatan, oghevursamsvarandiframleittsendingaroggerandisrakstureftiregnaripolitiskarifatan.

Menerbrádligavent íholuni,programmleiðarinersøgdúrstarvi.

Mentamálaráðiðhevurbeinleiðisyvirrulað§ 3, § 5 og § 6 íkringvarpslóginioglagtsegútídagligaraksturiníKringvarpinum, oghevurMentamálaráðiðgiviðKringvarpinumtænastuboðumikkiatsetaeinnýggjantíðindaleiðara,hóasthægstimyndugleikinfyriKringvarpiðerstýriðásetingsum skaltryggja, atKvFer ogeiguratveraóheftfráallaripolitiskariuppíblandan.

SambærtlógertaðstýriðsumseturstjóranfyriKringvarpiðogstjórinseturstarvsfólkogsigurhesiúrstarvi.

Taðerserstakligaófrættakent, atMentamálaráðið/landsstýriskvinnanblandarsegíeittuppsagnarmáloggevurpolitisktóheftaKringvarpinumtænastuboðumikkiatsetaannantíðindaleiðara.

Hettaerundirøllumumstøðumígreiðariandsøgnviðlógarásetingarnar,viðmerkingarnartillóginaog ereisinigreittbrotá allasiðvenjuhigartil.

Hvatvilráðiðoglandsstýriskvinnanviðhesiíblandan? Erætlaninattakastýriogstjóraavræði, sumtulkastsumbeinleiðislógarbrot? Ogætlarráðoglandsstýriskvinnanatsetatíðindaleiðaranafturístarv?

HesinatburðurhjáMentamálaráðnumoglandsstýriskvinnuniberboðumpolitiskaíblandan, sumhigartilvarhildinbertathoyraheimaílondum, sumvitvanligaikkiviljasamanberaokkumvið.

verðahesirspurningarsettirlandsstýriskvinnuniíMentamálaráðnumatsvara.

ÁFøroyaLøgtingi

Jákup Mikkelsen,løgtingsmaður